Název stavby: DDM Suchdol
Místo stavby: Praha, Suchdol
Objednatel: Prourban s.r.o.
Realizace: 5/2019-6/2019
Popis: Odstranění havarijního stavu budovy DDM: Kompletní postupné odkopání objektu při plném provozu objektu. Realizace provětrávacích kanálů po obvodu objektu i uvnitř objektu. Nové řešení vedení deštové kanalizace. Injektáže vlhkého zdiva, vnitřní sanační omítky v prostoru suterénu, difůzně propustné malby, dobetonávky a nátěry podlah v systému BASF-PCI. Nové rozvody vody a ZTI předměty. Demontáže chodníků a úprava spádování ze zámkové dlažby.