EPR II-SO 771/01 a SO 772

Název stavby: Elektrárna Prunéřov II ( EPR II)
Místo stavby: EPR II
Objednatel: MZK Chomutov s.r.o.
Realizace: 5/2016-6/2016
Popis: Dokončovací práce před uvedením do provozu:

Dokončení fasády provozního objektu, dokončení zateplení akumulačních nádrží XPS včetně ochranných nátěrů a tmelů v systému SIKA , provedení kompletních okapových chodníčku z velkoformátových betonových dlaždic, klempířské prvky na objektech, značení základů a patek dle požadavků BOZP