Název stavby: KZS průčelí, ulice Pionýrů
Místo stavby: Chomutov
Objednatel: Jampl PSV s.r.o.
Realizace: 9-12_2016
Popis: Kompletní zateplovací systém Baumit-kvalitativní třída-A. EPS plocha cca 850 m2. Úprava podlah balkonů, sanace soklové části domu před lepením izolantu. Dodávka zámečnických konstrukcí žárově zinkovaných: zábradlí, stříšky nad balkony, sušáky na prádlo, držáky satelitů, zahrádky. Úprava u zadních vstupů do objektů-vyzdívky ze ztraceného bednění, nové chodníčky z velkoformátové dlažby, nový odvodňovací systém.