Oprava kamenného mostu

Název stavby: Oprava kamenného mostu ev.č. 004,005,006
Místo stavby: Prčice přes Sedlecký potok
Objednatel: NHCZ s.r.o.
Realizace: 3/2018-4/2018
Ruční odbourání degradovaného zdiva, vysekání degradovaných spár kamenného zdiva, přezdění kamenného zdiva, provedení nového spárování kamenného zdiva, provedení kamenných rovnanin ve vodoteči.