Oprava mostu Bystřany

Název stavby: Oprava železničního mostu
Místo stavby: Bystřany km  8,015
Objednatel: NHCZ s.r.o.
Realizace: 8/2018
Popis: Vyčištění mostu od vegetace a terénní úpravy svahů. Statické zajištění při vybourávání stávajících spár. Částečné přezdívání havarijních míst. Vybourání starého spárování kamenného zdiva  a nové vyplnění spár spárovací maltou Knauf TS 540 . Vyztužování spár systémem Helifix.