Oprava vstupní atria

Název stavby: Oprava vstupního atria
Místo stavby: Karlovy Vary
Objednatel: soukromý
Realizace: 8/2018-10/2018
Popis: Jednalo se o opravu vstupního atria bytového domu z důvodu špatně provedených izolací a zamezení pronikání vody do prostoru vstupního atria . Provedena demontáž veškerých dlažeb ze žulového kamene, zábradlí, dále pak obkladu stěn a betonových stříšek na žb stěnách. Částečné vytěžení zeminy z vegetačních kontejnerů a opětovné vrácení po opravě veškerých vpustí. Provedení nových jádrových vývrtů pro vedení silových kabelů. Kompletní stěrkování ŽB povrchů krystaličním nátěrem, nové betonové stříšky na ŽB stěnách, nová dlažba z žulového kamene a vyrovnání stěn vegetačních kontejnerů včetně provedení finální silikátové omítky.