Silniční propustek

Název stavby: Silniční propustek
Místo stavby: Selibice u Žatce
Objednatel: GKR Zakládání s.r.o.
Realizace: 8/2018-9/2018
Popis: Demolice stávajícího propustku a kompletní výstavba nového propustku. Osazování potrubí 2 xDN 800, bednění základů, výztuže, kamenné zádlažby svahů a dna, terénní úpravy v okolí propustku.