Certifikace

CERTIFIKACE

Zde naleznete osvědčení a certifikáty. Odbornou způsobilost k jednotlivým stavebním materiálům a systémům pravidelně obnovujeme, tak abychom vždy měli potřebné certifikace k prováděným činnostem.