Název stavby: ISŠ Cheb omítky na objektu Truhlárny
Místo stavby: Cheb
Objednatel: Nepro stavební a.s.
Realizace: 8-9_2015
Popis: Kompletní provedení vnějších omítek na objektu v systému PCI (BASF) Truhlárny cca 200 m2