Název stavby: Nákladová rampa
Místo stavby: Chomutov
Objednatel: Podkrušnohorský zoopark
Realizace: 9_2016
Popis: Jednalo se o demolici stávající nákladové rampy a výstavbu nové nákladové rampy. Nosná část rampy provedena ze ztraceného bednění  a nakládová část z ocelové konstrukce žárově zinkované.