Opěrná zeď-stříkaný beton

Název stavby: Opěrná zeď
Místo stavby: Markvartice
Objednatel: SMP CZ a.s.
Realizace: 5/2016
Popis: Zřízení stříkaného betonu při rekonstrukci opěrné zdi v obci Markvartice. Tloušťka nástřiku přes 30 cm. Práce za plného provozu na vozovce.