Název stavby: Oprava podchodu
Místo stavby: Chomutov, Písečná
Objednatel: Statutární město Chomutov
Realizace: 6/2019-9/2019
Popis: Jednalo se o vnitřní opravy podchodu pro pěší bez uzavírky za plného provozu. Bylo provedeno otryskání stěn a stropů systémem „TORBO“. Reprofilace betonových konstrukcí v systému PCI-BASF. Tlakové injektáže stěn a stropů cca 180 bm´. Provedeny nové chráničky pro kamerový sytém a osvětlení. Celoplošný uzavírací nátěr. Nové kompozitové rošty odtokových žlabů