Název stavby: Oprava dna potoka
Místo stavby: Libouchec, Tiský potok
Objednatel: soukromý
Realizace: 5-6/2017
Popis: Dobetonávky říms, úprava nátoků koryta, bourání degradovaných spár kamenného koryta, nové vyplnění spár kamenného koryta.