Oprava mostu Úpořiny

Název stavby: Oprava železničního mostu
Místo stavby: Úpořiny
Objednatel: NHCZ s.r.o.
Realizace: 8-10/2018
Popis: Vyčištění mostu od vegetace a terénní úpravy svahů. Přezdívání pravé opěry z nového kamene. Kotvení výztuží R12 (4ks/m2). Práce probíhali v nejvyšší opatrnosti s ohledem na provoz na trati. Každá vybouraná  část byla okamžitě přezděna novým kamenem. Vybourání starého spárování kamenného zdiva  a nové vyplnění spár spárovací maltou Knauf TS 540  v celé ploše mostu. Oprava a přesazení římsových kamenů. Úprava čel levá+pravá strana.