Sanace mostních říms R7

Název stavby: Sanace mostních říms R7
Místo stavby: silnice R7
Objednatel: Freyssinet CS a.s.
Realizace: 4/2016-8/2016
Popis: Sanace ŽB mostních říms, kompletní otryskání dotčených ploch tlakovou vodou 2.000 Bar, mechanické dočištění bouracími kladivy,  odřezavání šroubů po původních svodidlech, spojovací můstek SIKA Monotop 910, reprofilační malta-SIKAREP. Celoplošná stěrka SIKA Monotop 620, uzavírací nátěr SIKA Betoncolor, tmelení dilatačních spár SIKA Flex. Montáž pryžových pásů na mostní zrcadlo