ÚV Podolí čiřiče

Název stavby: ÚV Podolí čiřiče
Místo stavby: Praha
Objednatel: Freyssinet CS a.s.
Realizace: 11/2016-10/2017
Popis: Lokální sanace železobetonových konstrukcí v areálu Úpravny vody Podolí-čiřič č.5 a čiřič č.6. Kompletní otryskání dotčených ploch vysokotlakou vodou-2.000 bar,akustické trasování degradovaných míst mechanické dočištění bouracími kladivy, reprofilace, stěrkování a uzavírací nátěry v systému REDROCK-přes 3.000 m2 sanovaných ploch. Stavební úpravy pro novou technologii. Obklady a úprava soklu.