ÚV Podolí Filtrace

Název stavby: ÚV Podolí filtrace
Místo stavby: Praha
Objednatel: Buildline s.r.o.
Realizace: 6/2019-2/2020
Popis: Lokální sanace a celoplošné stěrky železobetonových konstrukcí v areálu Úpravny vody Podolí-objekt FILTRACE-II.galerie. Kompletní oddělení stavby od zbylé části objektu včetně odvětrávání. Nevyhovující betonové stěny byly provedeny nově vodostavebním betonem (vázání výztuže, systémové bednění). Vysokotlaké tryskání ploch vodou 2.800 bar, akustické trasování degradovaných míst, mechanické dočištění bouracími kladivy, reprofilace sanačními maltami, ošetření výztuže proti korozi, stěrkování a nátěry v systému PCI-přes 3.500 m2 sanovaných ploch. Tlakové injektáže průsaků. Finální stěrky s atestem na styk s pitnou vodou. Stavební úpravy pro novou technologii. Kompletní obklady filtrů 13-24 s tolerancí na přelivné hraně max +-1mm (celkem přes 3.500m2 obkladů). Utěsňování prostupů technologií, základy pod technologie. Kompletní protiplísňové nátěry nosných sloupů systémem airless-přes 4.000m2