Základy pro hromadnou garáž

Název stavby: Základy pro hromadnou garáž
Místo stavby: Kadaň
Objednatel: soukromý
Realizace: 7_2015
Popis: Bylo vytěženo a přesunuto přes 40m3 zeminy,  zhutněno a zasypáno přes 100t štěrkodrti, a  zpracováno 32m³ betonové směsi